Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kengurumimmit
Y-tunnus: 2189955-3
Satamakatu 9
33200 Tampere

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Teija Metsäranta
050 5169 232
teija@kengurumimmit.fi

REKISTERIN NIMI

Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com asiakkaaksi, ostanut Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com tuotteita ja/tai liittynyt Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com postituslistalle vapaaehtoisesti.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com asiakaspalveluun, sähköpostitse teija@kengurumimmit.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoa:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com käytössä, paitsi Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Kengurumimmit.fi / Ripsikauppa.fi / Pigmentointi.com salasanasuojatulla palvelimella.